Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ξ'λάγγουρου

ξ'λάγγουρου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

όψιμη ποικιλία πεπονιού με κίτρινες και πράσινες ραβδώσεις, κάπως σφιχτή σάρκα και αρκετά γλυκό (όχι όμως όσο το πεπόνι εποχής). Σε άλλες περιοχές αναφέρεται το ξυλάγγουρο (ή ξυλάγκουρο) ως ποικιλία αγγουριού. π.χ. http://geoplexus.net/2007/05/26/%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF/