Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μαλαπέρδα

μαλαπέρδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

[πέος]

Επεξήγηση

σκωπτική αναφορά στο όργανο