Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ήβγι

Ήβγι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βγήκε

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ήβγι όξου να πα' πάρ' κρέας.

Βγήκε έξω (για να πάει) να αγοράσει κρέας.