Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ξίγκκους

Ξίγκκους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δεν γνωρίζω

Επεξήγηση

Κάποιος με γέλασε στο ζύγισμα και μούφαγε κάμποσα κιλά από το συμφωνημένο βάρος. Άρα μουδωσε ξίγκου προϊόν.