Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Βούζαρ'ς

Βούζαρ'ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Κοιλαράς