Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Βζούδα

Βζούδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Κοιλίτσα

Επεξήγηση

Κάστανα και συκαλούδα κι νιρό 'π' τσιπουτουρούδα φσέκι τ' Λουκουβιτούδ' η βζούδα