Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ταμαχκιάρ'ς

Ταμαχκιάρ'ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αχόρταγος

Επεξήγηση

Ο ταμαχκιάρ'ς ειναι ο ανθρωπος που οτι βλέπει το θέλει αμέσως να το κάνει δικό του. Το αχόρταγος δεν αποδίδει 100% την ένοια