Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μούκας

μούκας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

χαϊβάνι

Επεξήγηση

άνθρωπος ακοινώνητος, αμίλητος, άξεστος

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ντιπ μούκας είνι τους!

Πολύ μοσχάρι είναι!

Σχόλια

Δεν αποκλείεται να προέρχεται από το ιταλικό mucca (αγελάδα), παρόλο που οι περισσότερες ξένες λέξεις της διαλέκτου είναι από τα τουρκικά.