Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σια πέρα

σια πέρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

προς τα πέρα

Επεξήγηση

στον Πολύγυρο όμως σήμαινε "στο κέντρο","στην αγορά" (downtown, shopping)