Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αφ'νοί

αφ'νοί

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αυτοί