Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αυτούια

αυτούια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

εκεί

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τι ρε φκιάν'ς αυτούια;

Τι κάνεις εκεί, ρε;