Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: λουκουβίτ'κου

λουκουβίτ'κου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

από τη Λούκοβη (Ταξιάρχη)