Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: λα

λα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μόριο που εκφράζει αβεβαιότητα ή πιθανότητα π.χ. θα λα έρτ' = θα έρθει μάλλον, θα ερχόταν