Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουκούδα

κουκούδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

η κορυφή της μαγκούρας