Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κενώνω

κενώνω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

γεμίζω τα πιατα για φαγητό