Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αδουκάν’

αδουκάν’

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

γεωργικό εργαλείο για το αλώνισμα