Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: καρπουλόι

καρπουλόι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

εργαλείο γεωργικό για λίχνισμα