Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κρατούνα

κρατούνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

κεφάλα, μεγάλο κεφάλι

Σχόλια

Ως κρατούνα γνωρίζω την κολοκύθα που χρησιμοποιείται για δοχεία για νερό κλπ