Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Πουτσούλας

Πουτσούλας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Το αντράκι

Επεξήγηση

Ειρώνική έκφραση για κάποιον που κάνει τον νταή