Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ζαβράκουμα

Ζαβράκουμα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βαριά επίπληξη

Επεξήγηση

Τον ζαβράκιασα = τον επέπληξα αγρίως