Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μουλαήμσα

Μουλαήμσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ηρέμησα

Επεξήγηση

Μουλαημίζου και μουλαήμσι = Ηρεμώ και ηρέμησε