Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπούρας

Μπούρας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Λεβεντόπαιδο, Παληκάρι, Ρωμαλαίος κλπ

Επεξήγηση

Αθλητικό παράστημα, τολμηρός, καλός χορευτής και ευγενικός απέναντι στα Γερόντια