Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Όϊτζμα

Όϊτζμα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ομοιοκαταληξία

Επεξήγηση

Παίζουμε και κανουμε τα καλύτερα Οϊντισματα. Πάδειγμα: Ούφους! Χέζου μεσ' στου σκούφου σ' Σπάρτου! Χέζου 'γω κι σύρι πάρτου. . .

Σχόλια

από το τουρκ. oynama = παίξιμο, ξεγέλασμα