Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κακαρέτζα

Κακαρέτζα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Τα κόπρανα της κατσίκας