Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σκουντόρτσα

Σκουντόρτσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Σαύρα το γνωστό ψυχρόαιμο ζώο