Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Λαμόθκα

Λαμόθκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Λερώθηκα

Επεξήγηση

Λερώθηκε, όπως το μωρό που τρώει και λερώνει τη σαλιάρα του

Σχόλια

έφαει η λουλός αβγά κι λαμώθκι ως τ' αυτιά