Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Καμάδα μ'

Καμάδα μ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

επιφώνημα, τρομάρα μου