Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τζιτζίνα

Τζιτζίνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Κουβαλλώ κάποιον στη πλάτη για να μην πατήσει λάσπη ή σε άλλη κακοτοπιά