Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κουκουρνιόκους

Κουκουρνιόκους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Άμυαλος

Επεξήγηση

Ελαφρόμυαλος