Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γανιάδα

Γανιάδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

άκαρπη προσπάθεια

Επεξήγηση

Προσπαθώ να κάνω κάτιμε πολυ ζόρι και συνεχή αποτυχία