Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μουσγκουσα

Μουσγκουσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

έτοιμος να ξεσπάσω σε λυγμούς

Επεξήγηση

Συγκρατημένη συγκίνηση