Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Αβνταλους

Αβνταλους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Χοντροκομμενος

Επεξήγηση

Χορεύει άβνταλα, χωρίς ρυθμό και χάρη