Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπουστερίκα

μπουστερίκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σαύρα