Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κοπάνα

κοπάνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

ξύλινη σκάφη για το ζύμωμα ψωμιού