Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: παλαίγιδα

παλαίγιδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

παλιόγιδα

Επεξήγηση

υποτιμητική αναφορά στο ζώο ή στο κρέας του, κυρίως αν δεν είναι καλής ποιότητας ή φρέσκο.