Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γραβαλίζω

γραβαλίζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

κάνω θόρυβο [συνήθως ανακατεύοντας ή μετακινώντας αντικείμενα]