Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γκρουτζελούδ(ι)

γκρουτζελούδ(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γουρουνάκι

Επεξήγηση

ζωντανό μικρό χοιρίδιο