Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: απολιάνα

απολιάνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

μεγάλο ανοιχτό μέρος (άκτιστο και ακαλλιέργητο)