Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αβούλ(ι)

αβούλ(ι)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

χωράφι (ακόμη και μέσα σε χωριό) με χαμηλό πράσινο χόρτο