Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κακαρέντζες

κακαρέντζες

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

κουραδάκια, κατσικοκούραδα