Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ιάτουζας !(επιφώνημα)

ιάτουζας !(επιφώνημα)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

να' τος!