Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: έτζια(ς)

έτζια(ς)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

έτσι