Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μάτα (ή ματα-)

μάτα (ή ματα-)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ξανά

Επεξήγηση

άτονο όταν είναι πρώτο συνθετικό ρήματος, π.χ. ματαφύτα = ξαναφτύσε