Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: νουρά

νουρά

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ουρά

Επεξήγηση

Θηλ. (η νουρά).

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

σαν απουλύκου τη νουρά θα διεις τι κουρνιαχτίζ'

αν αφήσω την ουρά θα δεις τι είναι αυτό που σηκώνει σκόνη (βλ. σχόλιο στο λήμμα "κουρνιαχτίζω"

Σχόλια

το "ν" μπαίνει μπροστά σε αρκετές λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν, όταν προηγείται το άρθρο. Πανελλήνιο φαινόμενο ευφωνίας. Έτσι η Ίος γίνεται Νιός στη νησιώτικη διάλεκτο.