Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: απολ'νώ ή απολ'νάω

απολ'νώ ή απολ'νάω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αφήνω {εκκλ. απολύω}

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

σαν απουλύκου τη νουρά θα διεις τι κουρνιαχτίζ'

αν ΄αφήσω την ουρά θα δεις τι είναι αυτό που σηκώνει σκόνη (βλ. σχόλιο στο λήμμα "κουρνιαχτίζω"

Σχόλια

αόριστος: απόλ'κα 3ο πρόσωπο: απόλ'κι {απόλυσε ή σχόλασε η εκκλησία}