Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουρνιαχτίζ'

κουρνιαχτίζ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σηκώνει σκόνη

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

σαν απουλύκου τη νουρά θα διεις τι κουρνιαχτίζ'

αν αφήσω την ουρά θα δεις τι είναι αυτό που σηκώνει σκόνη. {Η κατάληξη μιας ιστορίας (μασάλι) με κυνηγούς που ο ένας έπιασε μια αλεπού απο την ουρά μέσα στη σπηλιά και ο άλλος περίμενε απέξω κι έβλεπε τη σκόνη που σήκωνε η αλεπού πλαλώντας επιτόπου για να ξεφύγει}

Σχόλια

από το κουρνιαχτός (αρχ. κονιορτός=σκόνη)