Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουρνιαχτός

κουρνιαχτός

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σκόνη

Σχόλια

από το αρχαίο ελληνικό "κονιορτός"