Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: θκόζ'ουμ

θκόζ'ουμ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δικός μου

Σχόλια

Οι συνηθέστερες κτητικές αντωνυμίες είναι "(ζ)ουμ" και "(ζ)ους". Π.χ. η πατέραζ'ουμ (=ο πατέρας μου), η πατέραζ'ους (ο πατέρας σου). Το τελικό "ς" του ουσιαστικού μετατρέπεται σε "ζ" χάριν ευφωνίας - η οποία έχει τους δικούς της κανόνες σε κάθε γλώσσα ή διάλεκτο - ή αλλιώς λόγω συμπροφοράς (γαλλ. liaison) ουσιαστικού και αντωνυμίας. Επ'ευκαιρία, επισημαίνεται ότι το αρσενικό άρθρο είναι "η" και όχι "ο" (η Γιώρ'ς = ο Γιώργος)