Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπάτσιακας

μπάτσιακας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βάτραχος

Σχόλια

πληθ. μπατσιακοί (αντί μπάτσιακες)

(υποκορ.) μπατσιακούδια