Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αχαλές

αχαλές

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αποχωρητήριο

Επεξήγηση

τουαλέτα υπαίθρια σε χωριό (είδος υπό εξαφάνιση)